Χρηματοδότηση

Πράσινο ΤαμείοΤίτλος έργου: Πλατφόρμα συλλογικής ενδυνάμωσης πολιτών για τη συμμετοχική διαχείριση οικιακών αποβλήτων βιομάζας και τηγανελαίων – SMARTREC
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις
Άξονας Προτεραιότητας: 2. Καινοτόμες δράσεις – Έξυπνες πόλεις
Προϋπολογισμός έργου: 110.000 €
Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο
Δικαιούχος: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

__Codeblock Footer

Αρχική » » __Codeblock Footer