1.    Εγγραφή χρήστη

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας συλλογικής ενδυνάμωσης πολιτών για τη συμμετοχική διαχείριση οικιακών αποβλήτων βιομάζας και τηγανελαίων – SMARTREC (smartrec.gr), ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει την επιλογή “Εγγραφή” επάνω δεξιά, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.1.

Εικόνα 1.1 Αρχική σελίδα πλατφόρμας smartrec.gr, όπου ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει την επιλογή εγγραφή επάνω δεξιά

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα εγγραφής (Εικόνα 1.2) όπου ο χρήστης θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει:

Εικόνα 1.2: Καρτέλα εγγραφής χρήστη στην πλατφόρμα smartrec.gr

Μετά την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων, ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Εγγραφή” και εμφανίζεται μήνυμα με το οποίο ενημερώνεται ότι έχει λάβει μήνυμα (email) ενεργοποίησης του λογαριασμού που δημιούργησε στην πλατφόρμα smartrec.gr στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε (Εικόνα 1.3).

 

Εικόνα 1.3: Μήνυμα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας smartrec.gr μόλις πατήσει το κουμπί “Εγγραφή” στη φόρμα εγγραφής στην πλατφόρμα

 

Πατώντας στο “Ενεργοποίηση λογαριασμού” που έχει λάβει ο χρήστης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Εικόνα 1.4), ανοίγει νέα καρτέλα στον περιηγητή (browser) και ο λογαριασμός του έχει ενεργοποιηθεί.

 

Εικόνα 1.4: Μήνυμα που λαμβάνει ο χρήστης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην πλατφόρμα smartrec.gr

 

Ο χρήστης μεταφέρεται στην πλατφόρμα smartrec.gr ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει και σύνδεσμο που μεταφέρει το χρήστη στη σελίδα σύνδεσης (Εικόνα 1.5).

 

Εικόνα 1.5: Μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη

 

Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί οποιαδήποτε στιγμή στην πλατφόρμα smartrec.gr μέσω του κουμπιου που βρίσκεται πάντα διαθέσιμο στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας. Στη σελίδα που ακολουθεί εισάγει τα στοιχεία προσβασης “Όνομα Χρήστη” και “Κωδικός Πρόσβασης” (Εικόνα 1.6).

 

Εικόνα 1.6: Σελίδα σύνδεσης χρήστη στην πλατφόρμα smartrec.gr

 

Με τη σύνδεσή του στην πλατφόρμα ο χρήστης μεταφέρεται αυτόματα στην αρχική σελίδα και ο χάρτης προσαρμόζει την προβολή του αυτόματα στο Δήμο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο smartrec.gr (Εικόνα 1.7).

 

Εικόνα 1.7: Αρχική σελίδα της πλατφόρμας smartrec.gr που ο χρήστης βλέπει στον περιηγητή του μόλις ενεργοποιήσει το λογαριασμό του

 

 

2.    Δήλωση ανακύκλωσης

Για να δηλώσει ο χρήστης την ποσότητα τηγανελαίων ή/και βιομάζας που διαθέτει προς ανακύκλωση στην πλατφόρμα SMARTREC, θα πρέπει πρώτα να έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί στον λογαριασμό του εμφανίζεται ο χάρτης του Δήμου που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του και εμφανίζεται η επιλογή “Δήλωση ανακύκλωσης”, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.1.

 

Εικόνα 2.1: Ο χάρτης του Δήμου που έχει επιλέξει ο χρήστης κατά την εγγραφή του εμφανίζεται στον περιηγητή του ταυτόχρονα με την επιλογή “Δήλωση ανακύκλωσης”

 

Επιλέγοντας τη “Δήλωση ανακύκλωσης” εμφανίζεται καρτέλα (Εικόνα 2.2) όπου ο χρήστης δηλώνει τα απόβλητα που έχει ανακυκλώσει στο πεδίο “Τύπος ανακύκλωσης” από αναπτυσσόμενη λίστα με επιλογές:

Στο πεδίο “Ποσότητα ανακύκλωσης”, ο χρήστης δηλώνει την ποσότητα:

Υπάρχει διαθέσιμο πεδίο με τίτλο “Σημειώσεις” ώστε ο χρήστης να μπορεί να προσθέσει περαιτέρω πληροφορίες για το διαχειριστή του σημείου ανακύκλωσης του εν λόγω Δήμου.

Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει την καρτέλα, κάνει κλικ στο κουμπί √ επάνω δεξιά όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.2.

 

Εικόνα 2.2: Καρτέλα δήλωσης διαθέσιμης ποσότητας υλικών προς ανακύκλωση

 

Αμέσως μετά τη δήλωση του τύπου, της διαθέσιμης ποσότητας προς ανακύκλωση και των σημειώσεων, ο χάρτης προσαρμόζεται ώστε να παρέχει μόνο τα κατάλληλα σημεία που είναι διαθέσιμα για το συγκεκριμένο τύπο ανακύκλωσης που επέλεξε στο προηγούμενο βήμα (Εικόνα 2.3). Έτσι ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα καταχωρημένα σημεία από το διαχειριστή του Δήμου τα οποία εξυπηρετούν το συγκεκριμένο τύπο  ανακύκλωσης. Με κλικ πάνω στον αριθμό που εμφανίζεται ή ζουμ (επάνω αριστερά στην Εικόνα 2.3), ή χρήση του συνδυασμού πλήκτρου CTRL του πληκτρολογίου και ταυτόχρονα της ροδέλας κύλισης του ποντικιού (κουμπί Scroll) γίνεται πλοήγηση στο χάρτη και εμφανίζονται εικονίδια που επισημαίνουν τις διαθέσιμες τοποθεσίες-σημεία συλλογής ανάλογα με τον τύπο ανακύκλωσης που έχει επιλεγεί στο προηγούμενο βήμα.

 

Εικόνα 2.3: Εμφάνιση τοποθεσιών από τις οποίες συλλέγονται οι προς ανακύκλωση ποσότητες τηγανελαίου ή/και βιομάζας

 

Αφού ο χρήστης επιλέξει την τοποθεσία-σημείο που θέλει να δηλώσει πως έκανε την ανακύκλωση, εμφανίζεται η καρτέλα της Εικόνας 2.4 όπου φαίνεται η διεύθυνση της τοποθεσίας-σημείο. Στη συνέχεια ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί √ επάνω δεξιά όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.4.

 

Εικόνα 2.4: Καρτέλα «Επιβεβαίωσης καταχώρησης αιτήματος» όπου εμφανίζεται η διεύθυνση της τοποθεσίας-σημείου που έχει επιλέξει ο χρήστης για να μεταφέρει την ποσότητα τηγανελαίου ή/και βιομάζας προς ανακύκλωση

 

Αμέσως μετά εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της επιλογής της τοποθεσίας-σημείου του χρήστη (Εικόνα 2.5).

 

Εικόνα 2.5: Μήνυμα επιβεβαίωσης της επιλογής της τοποθεσίας-σημείου του χρήστη ώστε να καταχωρηθεί στην πλατφόρμα

 

Με την επιλογή “Οκ” εμφανίζεται μήνυμα στο κάτω μέρος του χάρτη της πλατφόρμας μήνυμα ότι το αίτημα του χρήστη καταχωρήθηκε επιτυχώς (Εικόνα 2.6).

 

Εικόνα 2.6: Μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης του αιτήματος για συλλογή της διαθέσιμης ποσότητας τηγανελαίου ή/και βιομάζας προς ανακύκλωση στην τοποθεσία-σημείο συλλογής που επέλεξε ο χρήστης

 

Έπειτα από την καταχώρηση της δήλωσης ανακύκλωσης, κατάλληλα μηνύματα αποστέλλονται προς το χρήστη που έκανε τη δήλωση αλλά και το διαχειριστή του σημείου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Με την επιλογή “Ακύρωση” στο μήνυμα επιβεβαίωσης της επιλογής της τοποθεσίας-σημείου του χρήστη (Εικόνα 2.5) εμφανίζεται η καρτέλα “Επιβεβαίωσης καταχώρησης αιτήματος”, όπου ο χρήστης με κλίκ στο X όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.7, εμφανίζεται ο χάρτης του Δήμου με τις διαθέσιμες τοποθεσίες-σημεία ώστε ο χρήστης να επιλέξει κάποια άλλη τοποθεσία-σημείο.

 

Εικόνα 2.7: Καρτέλα “Επιβεβαίωσης καταχώρησης αιτήματος” όπου εμφανίζεται η διεύθυνση της τοποθεσίας-σημείου που έχει επιλέξει ο χρήστης για να μεταφέρει την ποσότητα τηγανελαίου ή/και βιομάζας προς ανακύκλωση